Share |

Digitaal clubblad

LRB lid
Aanmelden
Afmelden

Advertentie

De Leidse ReddingsBrigade op Facebook De Leidse ReddingsBrigade op Twitter De Leidse ReddingsBrigade op Google+ De Leidse ReddingsBrigade op YouTube

Kennismakingscursus Zwemmend Redden

In samenwerking met de Sportbedrijf Leiden - schoolsportcommissie organiseert de Leidse Reddingsbrigade een kenninsmakingscursus Reddend Zwemmen. 

Deze kennismakingscursus is bedoeld voor kinderen en scholieren die als beginners kennis willen maken met Reddend Zwemmen. De cursus is een korte inleiding in het zwemmend redden als sportbeoefening. De aandacht zal in eerste instantie gericht zijn op het redden van jezelf en drenkelingen tijdens een waterongeval. Zo leren de kandidaten onder anderen vervoergrepen (het vervoeren van een drenkeling), bevrijdingsgrepen (om jezelf te kunnen bevrijden als een drenkeling je zo vast pakt dat jezelf niets meer kan doen) en omgaan met reddingsmiddelen zoals reddingsklos, -boei, -haak, -bal, -zak, -tuigje en –lijn, torpedoboei of rescuecan. Verder wordt de eigen zwemvaardigheid flink verbeterd. Want zonder een goede conditie kun je iemand anders niet redden. Als afsluiting van de cursus biedt de Leidse Reddingsbrigade de mogelijkheid op een zondag een halve dag vaaropleiding te volgen op diverse reddingsboten. Zo maken de kandidaten kennis met het echte werk, want binnen de reddingsbrigade is er meer te doen dan alleen maar zwemmen, namelijk lesgeven, varend redden, evenementen bewaking en wedstrijdzwemmen.

Zwemmend redden is geschikt voor jong en oud. Daarom organiseert de Leidse Reddingsbrigade de cursus voor kinderen en jongeren in de leeftijdscategorie van 6 t/m 16 jaar. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen zullen de leeftijdsgroepen gemaakt worden. Voor de cursus kunnen de kinderen en jongeren terecht op vrijdagavond in zwembad De Zijl of het Vijfmeibad. De totale cursus bestaat uit een 10 lessen van 40 minuten in het zwembad en een praktijkdagdeel Varend Redden. De eerste les start op vrijdagavond in de eerste schoolweek van het nieuwe jaar. Tijdens de voorjaarsvakantie vindt de cursus geen doorgang. De vaardag wordt gehouden op een zondag in april. 

Voor deelname aan de cursus zijn de volgende voorwaarde gesteld aan de kandidaten:

  • In het bezit van Zwemdiploma NRZ A en B.
  • Zwemvaardig zijn. 

De kosten voor deelname aan de cursus bedragen € 25,- per kandidaat. Daarnaast heeft het Sportbedrijf de volgende eisen gesteld voor deelname: kanidaat moeten leerling / scholier zijn op: 

  • een van de basisscholen in Leiden of, 
  • een van de dagscholen van het voortgezet onderwijs in Leiden, Leiderdorp, Voorschoten en Oegstgeest of, 
  • in Leiden woonachtig zijn en elders naar school toe gaan. 

Inschrijving voor de cursus gaat via het Sportbedrijf Leiden, kijk hiervoor op de site van de schoolsportcommissie. Op deze site staat ook wanneer nieuwe cursussen starten. 

Mocht je geen gebruik kunnen maken van de kennismakingscursus? Dan nodigen we je uit om contact met ons te zoeken om een proefles te volgen bij ons. 

Schoolsportcommissie

De schoolsportcommissie is onderdeel van het Sportbedrijf Leiden en is ingesteld door het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiden. 

De taak van de schoolsportcommissie is het organiseren, stimuleren en coordineren van schoolsport in de ruimste zin. 

Voor deze doelen richt de schoolsportcommissie zich op twee pijlers, namelijk:

  • Organisatie van een veelheid kennismakingscursussen in diverse takken van sport en 
  • Organiseren van schoolsporttoernooien in diverse takken van sport.