Share |

Digitaal clubblad

LRB lid
Aanmelden
Afmelden

Advertentie

De Leidse ReddingsBrigade op Facebook De Leidse ReddingsBrigade op Twitter De Leidse ReddingsBrigade op Google+ De Leidse ReddingsBrigade op YouTube

Opleidingen

De opleidingen die de Leidse Reddingsbrigade verzorgt vallen uiteen in 7 groepen:

  1. Zwem-ABC
  2. Zwemmend Redden
  3. Vaarbewijs
  4. Lifeguard (waterhulpverlening)
  5. Wedstrijdploeg 
  6. EHBO
  7. Instructie

Zwem ABC

Leren zwemmen start bij de LRB met watergewenning, vanaf 4½ jaar. Spelenderwijs leren de kinderen dat ze niet bang hoeven te zijn in het water. Bijna ongemerkt gaat dit spelen over op het leren zwemmen. De LRB is bevoegd tot het geven van lessen, en het afnemen van examens van het zwem-ABC, van de Nationale Raad Zwemdiploma's. Dit zijn de ''gewone'' zwemdiploma's A, B en C, aangepast aan de nieuwste eisen. Als de kinderen alle drie de diploma's hebben gehaald kunnen zij goed zwemmen: schoolslag, enkelvoudige rugslag, borst- en rugcrawl, onder water, verschillende sprongen, koprol en zonder hulp de kant op klimmen.

Klik hier voor meer informatie

Zwemmend Redden

Iedereen, die in het bezit is van het B-diploma, kan lid worden van de Leidse Reddingsbrigade, en deelnemen aan de opleiding Zwemmend Redden. Hierin zijn bij de LRB 11 brevetten behalen volgens de recreatieve opleidingslijn van Reddingsbrigade Nederland. Geleerd worden: vervoersgrepen (het vervoeren van een drenkeling), bevrijdingsgrepen (om jezelf te kunnen bevrijden als een drenkeling je zo vastpakt dat je zelf niets meer kan doen), omgaan met reddingsmiddelen zoals reddingsklos, -boei, -haak, -bal, -zak, -tuigje en -lijn, -tube, of rescue can. Verder wordt via overlevingsdiploma's de eigen zwemvaardigheid flink verbeterd. Probeer maar eens te zwemmen in een regenpak en met laarzen aan! Bij de hoogste brevetten (de Life Saver brevetten) hoort ook een theorie-opleiding en EHBO diploma / EM bewijs.

Klik hier voor meer informatie

Vaarbewijs

De Leidse Reddingsbrigade verzorgd periodiek een cursus vaarbewijs. Wij streven ernaar bootbemanning in te zetten bij o.a. bewakingen met minimaal één persoon die in het bezit is van het vaarbewijs. Het is voor ons noodzakelijk om een goede kennis te hebben van de regelgeving op het water. De cursus vaarbewijs is voor iedereen toegankelijk van 16 jaar en ouder.

Voor meer informatie hierover kunt u gebruik maken van het contact formulier.

Lifeguard

De Leidse Reddingsbrigade verzorgt ook opleidingen tot Lifeguard. Hier is KNBRD brevet LifeSaver 1 noodzakelijk voor. In een aantal diploma's van Junior Lifeguard tot Senior Lifeguard wordt geleerd om te gaan met roei- en motorboot, verkeers- en gedragsregels op het water, reddingstechnieken, schiemanswerk (knopen) en radiocommunicatie. Al tijdens de opleiding kan er worden meegedraaid bij bewakingen en oefeningen, en vindt ook de praktijkopleiding plaats, voornamelijk op de Kagerplassen en in de Leidse grachten. Bij voldoende aanmeldingen verzorgt de Leidse Reddingsbrigade ook een opleiding Klein Vaarbewijs 1 en 2. 

Klik hier voor meer informatie.

Wedstrijdploeg

De LRB heeft ook een wedstrijdploeg. Hierbij wordt getraind voor wedstrijden in Eerste Hulp aan Drenkelingen. Met een team van vier personen moet zo goed mogelijk een verdrinkingsongeval worden opgelost binnen een bepaalde tijd. Snel en goed kunnen zwemmen is dan natuurlijk heel belangrijk. Behalve sportief, spannend en leerzaam zijn deze wedstrijden ook heel erg gezellig! Deelname aan de training kan voor alle leden die minstens brevet 3 hebben..

E.H.B.O.

Jaarlijks start er een nieuwe cursus voor (Jeugd) EHBO, deze afkorting staat voor Eerste Hulp Bij Ongevallen. Na het volgen van de cursus volgt een examen. Na het behalen van het examen ontvangt u het officiele diploma Eerste Hulp van het Oranje Kruis.

Ook geven wij jaarlijks zelf herhalingslessen, zodat een behaald EHBO diploma niet verloopt.

Klik hier voor meer informatie over de cursus en de herhalingslessen.

Instructeur

Veel van de (zwem)instructeurs van de Leidse Reddingsbrigade worden door ons zelf opgeleid. Hiervoor volgen zij de assistent instructeuropleiding (MBO niveau 2) of instructeuropleiding (MBO niveau 3) van Reddingsbrigade Nederland. Hierbij kan de instructeur zich specialiseren in deelgebieden zoals elementair zwemles en Reddend Zwemmen. Na het behalen van het diploma ontvangen zij een officieel diploma waarbij zij zich sportleider niveau 2 resp. 3 (met het bijbehorende spealisatie) volgens de eisen van het NOC*NSF mogen noemen.