Share |

Digitaal clubblad

LRB lid
Aanmelden
Afmelden

Advertentie

De Leidse ReddingsBrigade op Facebook De Leidse ReddingsBrigade op Twitter De Leidse ReddingsBrigade op Google+ De Leidse ReddingsBrigade op YouTube

Leden

De Leidse Reddingsbrigade is een vereniging voor jong en oud. Om lid te worden heeft u verschillende mogelijkheden:

1. Lid van Stichting Vrienden van de Leidse Reddingsbrigade
Kinderen vanaf 4½ jaar kunnen bij ons leren zwemmen. Hiervoor moeten uw kinderen lid worden van de Stichting Vrienden van de Leidse ReddingsBrigade. Klik hier voor meer informatie over het Zwem ABC. Klik hier om uw kind meteen in te schrijven.

2. Zwemmend lid van de Leidse Reddingsbrigade
Kinderen in het bezit van een zwemdiploma B kunnen bij ons meer zwemervaring opdoen. Hierbij leren ze zichzelf uit het water redden, en vervolgens ook om andere mensen uit het water te redden. Op latere leeftijd kan er ook een EHBO diploma worden gehaald en kan er ook worden geholpen met bewakingen in en rond het water in Leiden, de Kagerplassen en omstreken. Klik hier voor meer informatie over het Zwemmend Redden. Klik hier om uw kind of u zelf meteen in te schrijven.

3. Niet zwemmend lid van de Leidse Reddingsbrigade
Heeft u alleen interesse in het meehelpen met bewakingen of met andere activiteiten? Dan kunt u ook niet zwemmend lid worden tegen een aangepaste contributie. Voor meer informatie hierover kunt u contact met ons opnemen.

4. Kaderlid van de Leidse Reddingsbrigade
Als kaderlid helpt u de reddingsbrigade bij allerlei activiteiten. Van helpen met de zwemlessen, tot helpen achter de bar in het clubhuis of helpen bij activiteiten voor de leden. Voor meer informatie hierover kunt u contact met ons opnemen.

5. Sponsor of donateur van de Leidse Reddingsbrigade
Klik hier voor meer informatie over het worden van een sponsor van de Leidse ReddingsBrigade. Klik hier voor meer informatie over het worden van een donateur van de Leidse ReddingsBrigade.

Contributie

De contributiebedragen per 1 januari 2018:

(lidmaatschap is per halfjaar, per lid)

Zwemles (zwem ABC) € 81,00* p.h.j.
Lidmaatschap LRB (geen leeftijdgrens) € 55,50* p.h.j.
Korting i.v.m overstap van zwemABC naar LRB €-25,50
Lidmaatschap niet-zwemmend lid € 27,50*/** p.j.
Lidmaatschap kaderleden € 24,00*/** p.j.
Eenmalig inschrijfgeld € 7,50
Toegang tot het zwembad niet-leden tijdens familiezwemmen € 2,50
Herhaling EHBO voor LRB leden € 20,- p.j.
Borg lidmaatschapskaart € 0,00
Vervanging lidmaatschapskaart na verlies/diefstal € 10,00

*: Bij betaling per automatische incasso ontvangt u een betalingskorting van € 2,00 per lid per halfjaar.
Betaalt u nog niet per automatische incasso vraag dan het formulier hiervoor bij onze baliemedewerkers.

**: Contributiebedrag per jaar en dient in één keer betaald te worden.

Examen kosten Per examen
NRZ (ZwemABC) € 7,50
Reddingszwemmen (Junior Redder, Zwemmend Redder, Life Saver) € 7,50
Overlevingszwemmen (Zwaardvis, Dolfijn, LRB certificaten) € 7,50

 

Contante betaling van het lidmaatschap aan de balie van het zwembad (voor bestaande leden per lid) € 5,00
Versturen van een factuur na weigering of onterechte stornering van de incasso € 5,00
Aanmaningskosten bij tweede herinnering € 12,00

Opzegging lidmaatschap

Het lidmaatschap loopt per halfjaar en wordt automatisch verlengd. Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren bij de penningmeester uiterlijk een maand voor de automatische verlenging, dus voor 1 juni en voor 1 december lopend jaar. Er vindt geen restitutie plaats van de verschuldigde contributie bij voortijdige opzegging.

Bij de balie van het zwembad zijn formulieren aanwezig om het lidmaatschap op te zeggen.  

Bij twijfel van het behalen van een diploma / brevet kan er een verzoek worden ingediend (in achtneming van het opzegtermijn) om bij het behalen van het diploma / brevet het lidmaatschap op te zeggen. Bij het niet behalen van het diploma / brevet het lidmaatschap te verlengen. Hierbij hoeft niet opnieuw eenmalig inschrijfgeld  te worden betaald. Meer info bij de balie van het zwembad en / of de penningmeester.