Share |

Digitaal clubblad

LRB lid
Aanmelden
Afmelden

Advertentie

De Leidse ReddingsBrigade op Facebook De Leidse ReddingsBrigade op Twitter De Leidse ReddingsBrigade op Google+ De Leidse ReddingsBrigade op YouTube

Geschiedenis

Begin deze eeuw stond het zwemmend redden nog in zijn kinderschoenen. Toch waren er al een aantal Leidenaars die zich met deze sport bezig hielden. Dit deden ze bij de Leidse zwemclub 'De Zijl'. Omdat het aantal personen dat het zwemmend redden beoefende groeide en omdat deze sport in deze tijd ook al voor vol werd aangezien, werd op 5 Juli 1918 als onderdeel van zwemclub 'De Zijl' een afdeling reddingsbrigade opgericht. De Leidse ReddingsBrigade was geboren. Dit is vrij vroeg, zeker als je bedenkt dat de KNBRD (Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen) in 1917 (een jaar eerder) werd opgericht. De activiteiten van de brigade bestonden de eerste jaren na de oprichting uit het verzorgen van opleidingen en het plaatsen van reddingsboeien en reddingshaken langs de singels en bij bruggen.

In 1920 had de LRB al liefst 234 leden. Een aantal waar menig brigade nu nog jalours op kan zijn. Eind jaren 20 worden de activiteiten van de afdeling reddingsbrigade zo omvangrijk dat het bestuur van 'De Zijl' zich genoodzaakt ziet een commissie in te stellen die zich uitsluitend met de afdeling reddingsbrigade bezig houdt. In 1932 wordt de LRB dan eindelijk zelfstandig. In dat zelfde jaar kwam er een nieuwe vereniging voort uit de LRB: De Eerste Leidse EHBO Brigade. Tot op de dag van vandaag is er nog een nauwe band tussen deze twee brigades.

Eind jaren 40 liep de belangstelling voor het zwemmend redden terug. Had de LRB kort na de oprichting 234 leden, in 1948 was dit teruggelopen tot 70 leden. De oorzaak hiervan is niet duidelijk.

In 1958 vierde de LRB het 40-jarig jubileum. Dit werd toen door 175 (jeugd)leden gevierd. De cadeau-actie leverde toen een schrijfmachine en een materiaalkast op. In 1968 bestond de LRB al weer 50 jaar! De brigade groeide toen flink, zodat toen werd besloten om ipv één uur, twee uur per week het zwembad 'De Overdekte' aan de Haarlemmerstraat te huren. Hierdoor konden nog meer mensen zwemmen en cursussen volgen bij de LRB. Het jubileum werd gevierd met een receptie in het restaurant 'De Turk' in Leiden. Van de bond kreeg de LRB een houten reddingsboei.

In 1971 wordt er door een lid van de LRB de Leiderdorpse ReddingsBrigade (de LDRB) opgericht. Meteen zeggen enkele LRB leden hun lidmaatschp op, om lid te worden van de LDRB.

In 1976 is het eindelijk zo ver. Leiden krijgt een nieuw overdekt zwembad: 'De Zijl'. Twee jaar later, in 1978, levert de LRB een prestatie van formaat. Er wordt voor district West van de KNBRD een jeugddag georganiseerd met 1800 deelnemers. Verder vieren we dit jaar ons 60 jaar jubileum met een fesstavond voor alle leden en onderlinge wedstrijden. Een jaar laten wordt er weer een beetje feest gevierd: Er wordt een nieuw zwembad geopend in Leiden, genaamd 'Vijf Meibad'. De LRB krijgt hier elke vrijdagavond twee uur.

Begin jaren 80 ontwikkelt het wedstrijdgebeuren zich binnen de LRB. De brigade krijgt een min of meer vaste wedstrijdploeg die landelijk aansprekende resultaten levert.

In 1983 vulde de LRB het (diploma)gat op in de KNBRD op. Tot dat moment hadden de jeugdleden die op hun 12e het Brevet 6 haalden een probleem. Ze konden namelijk pas op hun 15e jaar het volgende diploma, KNBRD A, halen. Met het invoeren van eigen prestatiediploma's werd dit gat opgevuld en had ieder jeugdlid vanaf zijn 6e t/m zijn 17e jaar iederr jaar een mogelijkheid een diploma te halen.

In 1986 kreeg de LRB zijn eerste computer. Eerst alleen voor het ledenbestand voor het versturen van de Hurksprong, een jaar later ook voor de hele financiële administratie. In dit zelfde jaar heeft de LRB besloten een nieuwe opslagplaats aan te schaffen. De oude opslagplaats was namelijk in zeer slechte staat. De gemeente Leiden gaf hiervoor een subsidie van Fl 3.000,-. Een mooie meevaller.

Het 70 jarig jubileum werd in 1988 gevierd door een weekend weg te gaan. Maar liefst 75 deelnemers gingen mee op dit weekend. Het weekend bleek een groot succes te zijn.

Vanaf de jaren 80 doet de LRB elk jaar mee aan de Gote Club Actie. De winst van deze loterij groeide elk jaar, zodat er bijvoorbeeld badjassen voor de wedstrijdploeg konden worden aangeschaft. Ook wordt er elk jaar een deel van de opbrengst gestort in het jubileumfonds. Hierdoor wordt ondermeer het vieren van een jubileum mogelijk.

In 1989 had de LRB een financiële meevaller. De gemeente bleek bereid de tarieven voor het badverhuur voor het zwemmend redden in een andere categorie in te willen delen. De besparing is aanzienlijk.

In 1995 gaat een lang gekoesterde wens van de vereniging in vervulling: we krijgen een eigen clubhuis. Het voormalige clubhuis van korfbalvereniging 'De Algemene' komt ter beschikking van de LRB. Het clubhuis wordt 'De Klos' gedoopt. Voortaan hebben we onze eigen plek voor cursussen en allerlei activiteiten. De vrijdagavond is het clubhuis voor alle leden geopend voor een hapje en drankje.

Eind negentiger jaren, en begin 21e eeuw begint de bewaking steeds professionelere vormen aan te nemen. Er wordt eind 1999 de eerste snelle reddingsboot (merk: Duarry, type: Master 400) gekocht.

In 2003 krijgen we de beschikking over een oefenvlet van Reddingsbrigades Nederland. Om deze boten te stallen staan er twee containers naast de oprijlaan van het clubhuis. 

Na het inleveren van de leenvlet komt de LRB in mei 2007 in het bezit van een eigen reddingsvlet (merk: Mulder & Rijke, type: bondreddingsvlet). De vlet werd gesponsord door de Leidse zorgverzekeraar Zorg & Zekerheid.

In januari 2008 start de LRB in samenwerking met het Sportbedrijf Leiden met het aanbieden van een kennismakingscurus Zwemmend Redden. Deze eerste cursus wordt gevolgd door 38 kinderen. De jaren hierna wordt de cursus jaarlijks gegeven. Verder viert de LRB in 2008 haar 90 jarig jubileum. Hierbij wordt een receptie, kidsweekend, feestavond en een kaderweekend georganiseerd. Verder heeft de LRB haar intrek genomen in een botenloods in Leiderdorp waar de reddingsboten en materialen gestald en opgeslagen liggen. De loods wordt gedeeld met de kanovereninging Levitas. De loods ligt vlakbij het water, de Dwarswetering. Hierdoor kunnen de boten snel gelanceerd worden. 

In de zomervakantie van 2010 wordt de keuken in het clubhuis grondig gerenoveerd naar de moderne tijd. 

In december 2011 doet een team van de LRB voor het eerst mee met de samenwerkingsactie van reddingsbrigades: Serious Rescue voor de 3FM actie Serious Request. Ook in 2012 heeft een team hieraan meegedaan. 

In juni 2012 tekend de LRB middels een RVR-convenant (Regionale Voorziening Reddingsbrigades) voor de veiligheidsregio Hollands Midden voor de ambitie van een rampenteam. Hierbij gaat we intensief samenwerken met de Leiderdorpse Reddingsbrigade en de andere reddingsbrigades in de veiligheidsregio. Dit convenant is het eerste RVR-convenant van Nederland. 

In 2013 viert de LRB haar 95 jarig bestaan. Op 20 april wordt ter ere hiervan een borrel gehouden waarbij ook de nieuwe aanwinst wordt gedoopt: een snelle boot. Dit is een Valiant DR500 met een Mecury 50PK buitenboordmotor. Tijdens het jubileumjaar worden er diverse activiteiten georganiseerd waaronder een kinder Paasbingo, Jeugddag in het speelparadijs Plaswijck in Rotterdam, Maffia-feest en een kaderweekend in Brabant nabij Den Bosch. 

In november 2014 krijgt de LRB in bruikleen een reddingseenheid van de Nationale Reddingsvloot (NRV). Door de reddingseenheid, een reddingsvlet, te verkrijgen van Reddingsbrigade Nederland breidt de LRB haar vloot uit en gaat de wens in vervulling om op landelijk niveau aan waterhulpverlening te kunnen meewerken. De eerste inzet van de NRV eenheid LDN 018 was bij de Nationale Sinterklaasintocht in Gouda op 24 november 2014.